Công Ty CPSX Tủ Điện VIETPOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN VIETPOWER

VIETPOWER SWITCHBOARD MANUFACTURER CORPORATION

  • English
  • Tiếng Việt
Dự án HANSAE – Tiền Giang

Hanse – Tien Giang

Location: Lot BIII, BIII-25, BIII-26, Tan Huong Industrial Park, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang

0913 992 616