Tủ DB

Tủ phân phối được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC/EN 61439-1,/2, Form 2, cấp bảo vệ từ IP31 đến IP55, dòng định mức đến 630A, nhiệt độ môi trường đến 450C. Tủ điện phân phối được thiết kế dạng tiêu chuẩn hóa, dễ lắp đặt, mở rộng,… phù hợp cho mọi công trình.