Tủ MSB

Tủ phân phối tổng được thiết kế dạng Module lắp ghép, theo tiêu chuẩn IEC/EN 61439-2, Form tủ từ 1 đến 4b, cấp bảo vệ từ IP31 đến IP55, dòng định mức đến 6300A, nhiệt độ môi trường đến 500C. Tủ điện của VietPower đã được chứng nhận bởi các đơn vị kiểm định chất lượng uy tín như: ASTA, Quatest,…